00:00  /  00:00

Een nieuwe partij?

CD&V Arendonk kiest voor 100% 2370
CD&V Arendonk laat de klassieke partijpolitiek los en kiest radicaal voor lokaal. Deze evolutie heeft alles te maken met wat onze bestuursleden dagelijks doen: nadenken hoe het in Arendonk beter kan en daar ook werk van maken. Hoe maken we de Arendonkse straten verkeersveiliger? Hoe moet de nieuwe sporthal er uitzien? Hoe geven we vorm aan nieuwe, moderne schoolgebouwen? Met welke maatregelen kunnen we de Arendonkse verenigingen ondersteunen? …
We bijten ons vast in Arendonkse dossiers en willen dit ook uitstralen. Door radicaal voor lokaal te kiezen, willen we duidelijk stellen dat we onze agenda en doelstellingen voor Arendonk niet laten bepalen door partijsecretariaten in Brussel. We houden hier - in ons dorp - de vinger aan de pols.
Niet zomaar een naamsverandering
CD&V Arendonk wordt dus ‘iedereen 2370’. Geen simpele naamsverandering, maar een echte evolutie. Het doel van onze lokale beweging is dorpsgenoten verbinden en onze lokale belangen behartigen, met concrete doelen en verwezenlijkingen. ‘iedereen 2370’ wil onze Arendonkse eigenheid in de verf zetten, met inspraak van onze inwoners. We zetten de neuzen in dezelfde richting en gaan voor wat Arendonk nodig heeft.
Wat betreft onze ideologie of ons maatschappijbeeld: wij zijn en blijven mensen van het politieke centrum en vertrekken vanuit de politieke idee dat élke mens telt. We willen streven naar een degelijk, zorgzaam beleid met oog op de toekomst.
Vanwaar deze evolutie?
De klassieke zuilen en politieke partijen roepen de laatste jaren steeds meer weerstand op. Vooral de jongeren binnen onze partij stelden luidop de vraag of we deze klassieke weg nog verder moesten bewandelen. Het waren zij die de evolutie op gang trokken en het initiatief namen voor ‘iedereen 2370’.
We evolueren naar een inclusieve, bredere beweging van Arendonkenaars die de focus legt op een beter Arendonk. We willen hierbij ook een openheid creëren voor mensen die zich niet willen binden aan een nationale partij, maar wel vertrouwen hebben in onze lokale gezichten en geloven in onze doelstellingen.
Loading...
Folder downloaden
0

Met Rob op Kop!

Rob Blockx wordt eerste lijsttrekker van Iedereen 2370
Stacks Image 4853

Iedereen 2370, de nieuwe Arendonkse partij, kiest Rob Blockx als lijsttrekker voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Rob Blockx ( 53) is huidig schepen van onderwijs, gezin, jeugd en communicatie in zijn gemeente.
“Onze partij is duidelijk,” zegt afdelingsvoorzitter Luc Van Steenbergen, “we gaan met Rob op kop. Onze lijsttrekker Rob heeft alvast veel politieke ervaring als gewezen afdelingsvoorzitter, gemeenteraadsvoorzitter en zeker als schepen. Rob is als persoon zeer toegankelijk en volks van aard. Hij is een mooi voorbeeld van empathisch leiderschap. Hij gaat steeds participatief te werk en het overleggen zit hem in het bloed. Rob neemt zijn verantwoordelijkheid op en komt op voor iedereen van Arendonk.”

Rob is de zoon van ere directeur van Sint-Jan, Louis Blockx, en geeft zelf nog enkele uren les. Rob is gekend vanuit het verenigingsleven en heeft samen met partner Veerle Jespers 4 kinderen, 2 pluskinderen en 1 kleinzoon, Lowie.

Bestuur

Image
LUC VAN
STEENBERGEN
Meer info
Luc van Steenbergen
Voorzitter Iedereen 2370

Ik ben 56 jaar. Als buschauffeur bij De Lijn rijd ik dagelijks meerdere keren van Turnhout naar Antwerpen en terug.

Al sinds mijn jeugd ben ik lid van Arvoc volleybal, waarvan de laatste jaren als trainer van de allerkleinsten. Samen met andere spelers van onze veteranenploeg, geven we nog bijna wekelijks het beste van onszelf.

Personalia
 • 12.10.1966
 • Middelvelden 20 2370 Arendonk
 • lucvansteenbergen9@gmail.com
 • iedereen2370@gmail.com
 • 0472/72.64.18
 • Gehuwd met Peggy en vader van 2 zonen
Image
ROB
BLOCKX
Meer info
Rob Blockx
Gemeenteraadslied
Schepen
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben een 52-jarige leerkracht wetenschappen omdat ik omgaan met jongeren een voorrecht vind. Sinds 2021 ben ik schepen in onze gemeente wat ik ervaar als een eer om dit te mogen doen. In mijn vrije tijd ben ik graag een helpende hand bij organisaties die ijveren voor een goed doel.

Personalia
 • 15.07.1970
 • Wampenberg 15 2370 Arendonk
 • rob.blockx@arendonk.be
 • 0474/29.13.87
 • Mijn Partner is Veerle Jespers. Ik heb 4 kinderen: Wouter, Kaatje, Flore en Klaas. De kinderen van Veerle zijn Amber en Esther. Wij zijn alleszins fier op ons groot gezin.
Image
LUC
BOUWEN
Meer info
Luc Bouwen
Gemeenteraadslid
Schepen
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben Arendonkenaar in hart en nieren. Mijn jeugd heb ik genoten in de Torenstraat, samen met mijn twee zussen. in het college te Geel liep ik school om daarna gedurende 5 jaar in Leuven rechten te studeren. Aan de EHSAL in Brussel heb ik - deels tijdens mijn legerdienst - nog een extra opleiding fiscaliteit genoten.

Sedert 1985 ben ik advocaat met kantoor in Arendonk. Vrije tijd vul ik graag in mijn gezin en tuin, met fietsen en wandelen en met uitstapjes in ons land of wat verder. Cultuur en muziek interesseren mij.

Ik was gedurende 35 jaar spelend lid van de kon. fanfare Wampegalm. De politieke interesse was er al vanaf mijn jeugd en niet in het minst omdat mijn vader, Jef, gedurende drie bestuursperiodes burgemeester van Arendonk was. In zijn voetsporen neem ik sedert 2001 actief deel aan het politieke leven in Arendonk, als schepen.

Personalia
 • 19.04.1962
 • Wampenberg 71 2370 Arendonk
 • luc@advbouwen.be
 • 014/67.25.72
 • Gehuwd met Magda Volcke, 3 kinderen: Kaat, Thomas en Stijn
Image
ANN
HERMANS
Meer info
Ann Hermans
Bijzonder comité sociale dienst
Bestuurslid Iedereen 2370

In de eerste plaats ben ik moeder en moeke. Mijn hobby's zijn vrije tijd doorbrengen met de kinderen en kleinkinderen, lezen, fietsen, en leuke dingen doen met de vrienden.

Personalia
 • 11.12.1968
 • Heirbaan 54 2370 Arendonk
 • ann.hermans@arendonk.be
 • 0478/28.63.30
 • Samenwonend met Jan, samen hebben we vijf kinderen en vijf kleinkinderen.
Image
DIRK
VANHOUDT
Meer info
Dirk Vanhoudt
Bestuurslid Iedereen 2370

Een groot deel van mijn tijd gaat op aan drie jonge kinderen. Daarnaast rijd ik geregeld met mijn koersfiets rond, en werk ik jaarlijks mee aan Zingt & Swingt, waar ik probeer om de elektriciteit werkende te houden.

Ik werk als onderzoeker voor VITO, waarin ik de nieuwste generatie warmtenetten onderzoek. Duurzame oplossingen uitvinden voor de energievoorziening van de toekomst, daar probeer ik elke dag aan te werken.

Personalia
 • 25.03.1981
 • Vreehof 3 2370 Arendonk
 • dirk.vanhoudt@gmail.com
 • 0497/31.33.61
 • Papa van Niels, Lore en Kaat. Samenwonend met Maryna Fedorova
Image
JOKE
SEGERS
Meer info
Joke Segers
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Iedereen 2370

Al 38 jaar fiere inwoner van Arendonk. Actief geweest in verschillende verenigingen: voornamelijk chiro en volleybal. Ik heb jarenlang lesgegeven in Herentals. Vorig jaar stapte ik over naar onze Arendonkse middelbare school: het Sint Claracollege. Ik geef er katholieke godsdienst in het vierde en het vijfde middelbaar.

Als mama wil ik voluit gaan voor levenskwaliteit voor de Arendonkse gezinnen. Aandacht voor fietsvriendelijke schoolomgevingen, betaalbare kinderopvang, gezellige buurten, kwalitatief onderwijs, een aantrekkelijk verenigingsleven, kindvriendelijke open ruimte …

Ik engageer me om actief te luisteren naar wat de Arendonkenaars bezighoudt en enthousiast mee te bouwen aan een dorp om fier op te zijn. Van 2013 tot 2021 was ik actief als schepen, sindsdien zetel ik als gemeenteraadslid.

Personalia
 • 01.08.1984
 • Heilaar 48 2370 Arendonk
 • jokesegers@hotmail.com
 • 0498/63.93.40
 • Samenwonend met Ben, mama van Rik, Jef, Ella* en War
Image
BERTHA
DE VOCHT
Meer info
Bertha de Vocht
Bestuurslid Iedereen 2370

Na 35 jaar als bediende op de Duitse basis gewerkt te hebben, geniet ik nu van mijn welverdiend pensioen. Mijn verkregen vrije tijd heb ik ingevuld door me te engageren in verschillende gemeentelijke adviesraden. Naast de gecoro, de sportraad, de cultuurraad en de adviesraad speelpleinwerking, ben ik jarenlang voorzitster geweest van de seniorenraad.

Ook (H)echt Arendonk en Den Instap zijn me niet vreemd, bij beide projecten stond ik mee aan de wieg. Als ontspanning ging meerdere uren per week dansen bij OKRA. Hiernaast was ik gewestverantwoordelijke en mede-voorzitter van OKRA Kempen en afgevaardigde van OKRA in de hoofdzetel te Brussel. Als reisbegeleidster voor OKRA trok ik er ook meermaals per jaar op uit met een groep senioren. Het welbevinden van senioren ligt me nog steeds nauw aan het hart.

Personalia
 • 25.01.1944
 • Vrijheid 53 bus 1 2370 Arendonk
 • bertha.de.vocht@telenet.be
 • 0495/93.68.87
 • Fiere moeder van een zoon en een dochter die voor mijn grootste geluk hebben gezorgd: mijn kleinkinderen en achterkleinkind.
Image
LEO
AERTS
Meer info
Leo Aerts
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben 69 jaar gehuwd met Marina Frederickx. Kim en Bieke zijn mijn kinderen. Ik heb twee kleinkindren: Milo en Louise. Ik ben geboren en getogen Arendonkenaar en draag mijn dorp een warm hart toe.

Personalia
 • 31.10.1953
 • Wampenberg 1A bus 12 2370 Arendonk
 • leo.aerts-frederickx@telenet.be
 • 014/67.92.36
 • 0496/69.11.67
 • Gehuwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen
Image
LIEVEN
VAN BAELEN
Meer info
Lieven van Baelen
Bestuurslid Iedereen 2370

Op het Sint-Claracollege kan ik als gebouwenbeheerder en preventieadviseur mijn passie voor energie en duurzaamheid goed benutten. In mijn vrije tijd vind je mij vooral buiten in het groen waar ik me goed kan uitleven en genieten van de stilte. In de nabije toekomst zal ik ook enorm genieten van een eerste kleinkind.

Personalia
 • 03.11.1965
 • Roobeek 102 2370 Arendonk
 • lievenvb@telenet.be
 • 0485/37.88.83
 • Papa van 4 dochters
Image
MARIA
GOOSSENS
Meer info
Maria Goossens
Bestuurslid Iedereen 2370
Voorzitster Senioren Iedereen 2370

Ik ben een gepensioneerde die nog niet kan stilzitten en nog verscheidene mandaten opneemt in overwegend sociale- en gezondheidsorganisaties zoals voorzitter gezondheidsraad, lid eerstelijnszone Kempenland, lid van de In-groep van het LDC en van seniorenraad, fietsbieb e.a. Ander vrijwilligerswerk is mij ook niet vreemd maar voor één of andere tijdelijke flexi-job ben ik ook nog te vinden. De tijd die nog over blijft volg ik graag alle sporten en de sportieve prestaties van mijn kinderen en kleinkinderen, ga graag op culturele uitstap, naar voorstellingen, musea, film, wandelen, fietsen, en lees graag een biografie of geschiedenis.

Personalia
 • 27 oktober 1953
 • Wampenberg 101 2370 Arendonk
 • mariagoossens@skynet.be
 • 0474 809 871
Image
LEEN
FAES
Meer info
Leen Faes
Bestuurslid Iedereen 2370

Geboren en getogen op de Vraai als jongste van 5 kinderen. Bijna 30 jaar Chiro achter de rug, als lid, als leiding, bij Gewest Taxandria en later opnieuw als VeeBee van Chiro De Vraai. Na bijna 20 jaar te hebben gewerkt als opvoedster in Tehuis Den Leeuweric was het tijd voor iets nieuws. Na een lerarenopleiding te hebben gevolgd kwam mijn huidige job uit de lucht gevallen: Shop Coördinator bij Amplifon Hoorcentrum in Turnhout/Hoogstraten.

Het beetje vrije tijd dat er nog overschiet vul ik heel graag in met de administratieve taken binnen CD&V als secretaris. Verder is koken, tuinieren, lezen en kalligrafie de manier om mij te ontspannen. En het Arendonkse uitgaansleven laat ik ook niet zomaar voorbij gaan.

Personalia
 • 05.12.1971
 • Van Eycklaan 18 2370 Arendonk
 • faesleen@gmail.com
 • 0474/68.83.54
 • Samenwonend met Frank Luyten en twee prachtige poezen Maus en Loes!
Image
MARIJ
NYS
Meer info
Marij Nys
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben van opleiding verpleegkundige psychiatrie en heb bijna mijn ganse loopbaan gewerkt bij het ziekenfonds CM. Sinds 2017 ben ik met pensioen en mijn hobby’s zijn fietsen, reizen en onder de mensen komen.

Ik ben graag een helpende hand bij organisaties die ijveren voor een goed doel, zo ben ik onder andere lid van de raad van bestuur van kinderdagverblijf Clara’s Hofke, mede-organisator van de Dag van de Solidariteit en Bar Fernanda.

En oh ja, toen ik 6 jaar was ben ik gebeten door de Chiro-microbe en dat beestje zit nog altijd in mijn lijf en dat wil ik graag zo houden.

Personalia
 • 07.05.1957
 • Kerkstraat 86 2370 Arendonk
 • coolsnys@gmail.com
 • 0476/40.42.72
 • Mijn man is Erwin Cools. Wij hebben 3 dochters Hanne, Nele en Griet en 3 schoonzonen Lander, Jan en Bert. En wij zijn gezegend met 5 kleinkinderen: Victor, Charlotte, Teo, Babette en Hannes.
Image
NICOLE
VAN ALPHEN
Meer info
Nicole van Alphen
Bestuurslid Iedereen 2370

Verpleegkundige met brugpensioen. Geïnteresseerd in welzijn, economie , sport en gezond leven. Empatisch met de naaste, houdt van mensen samenbrengen en een luisterend oor.

Personalia
 • 04.12.1958
 • De maalberg 19 2370 Arendonk
 • ni.vanalphen@gmail.com
 • 0473/91.79.39
 • gehuwd met Ludo Borgers, moeder van 2 dochters: Annelies , samen met Toon; en Heleen, samen met Andrew. We zijn de fiere grootouders van Samuel, Sophia, Axel, Nora, Aiko en Ellis
Image
RIK
NYS
Meer info
Rik Nys
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben 61 jaar jong en heb nog steeds vele leuke herinneringen aan mijn Chiro verleden. Al 38 jaar ben ik zelfstandig verzekeringsconsulent. Graag ben ik op stap met familie en vrienden, werk graag en hou van sport in het algemeen.

Personalia
 • 22.11.1961
 • De Maaskens 28 2370 Arendonk
 • rik.nys@dvv.be
 • 014/67.24.21
 • 0475.42.68.34
 • Gehuwd met Annemie Segers en vader van Evelien, Wouter en Marieke Grootvader van Feline, Camille, War en Rosalie
Image
VIC
AERTS
Meer info
Vic Aerts
Bestuurslid Iedereen 2370

Werkzaam geweest bij Ravago Plastics en sinds 2015 bruggepensioneerd. Veel te vinden aan zee en op de fiets.

Personalia
 • 11.11.1956
 • 't Zand 78 2370 Arendonk
 • victoraerts1@hotmail.com
 • 014/67.99.16
 • 0468/23.08.50
 • Gehuwd met Yolanda , papa van Nathalie,schoonpapa van Rob,opa van Fran en Ferre
Image
BERT
SEGERS
Meer info
Bert Segers
Bestuurslid Iedereen 2370

Ik ben praktijkleerkracht Slagerij op PIVA Antwerpen. Ontspannen doe ik op de fiets, op het tennisplein of al wandelend met mijn twee honden. Ik heb ook een aantal dwergeiten en kippen zitten. Tevens ben ik eigenaar van een oude tractor om mijn bos te onderhouden.

Personalia
 • 16.09.1981
 • Zwartbergstraat 9 2370 Arendonk
 • bertsegers5@hotmail.com
 • 0485/20.18.10
 • Gehuwd met Annemie Van Ceulen en trotse vader van 3 dochters: Liv, Noa en Emma.
Image
HILDE
DE LAAT
Meer info
Hilde de Laat
Bestuurslid Iedereen 2370

Verpleegkundige met brugpensioen. Geïnteresseerd in welzijn, economie , sport en gezond leven. Empatisch met de naaste, houdt van mensen samenbrengen en een luisterend oor.

Personalia
 • 12.06.1961
 • De Gijpen 5 2370 Arendonk
 • hildedelaat@gmail.com
 • 0474/29.14.05
 • Gehuwd met Swa Van Cantfort, verder telt onze familie 3 dochters, 2 schoonzonen en 1 schoondochter, 4 kleinkinderen, 2 mee kleinkinderen en 1 pleeg kleinkind.
logo jong 2370
"De groep jongeren van Jong 2370 denkt actief mee over verschillende thema's en participeert in het beleid voor een beter Arendonk. Daarnaast organiseren ze activiteiten zoals de jaarlijkse Silent Disco en de Zware Bierenwandeling."
Image
ALEK
DOM
Meer info
Alek Dom
Voorzitter gemeenteraad
Politieraad
Bestuurslid Iedereen 2370
Lid Jong 2370

Fiere inwoner van de gemeente Arendonk. Ik ben werkzaam als advocaat sinds 2018. Mijn vrije tijd spendeer ik het liefst met vrienden en familie, achter een drumstel, met muziek, sporten of op een festival.

Personalia
 • 18.01.1995
 • De Horeman 53 2370 Arendonk
 • alek.dom@telenet.be
 • 0476/36.98.17
Image
MAUD
VOSTERS
Meer info
Maud Vosters
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Iedereen 2370
Lid Jong 2370

Ik ben Maud Vosters en 23 jaar jong. Momenteel werk ik mijn laatste jaar af als masterstudent in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

In mijn vrije tijd ben ik vaak terug te vinden in de danszaal en breng ik graag een bezoekje aan ons jeugdhuis ’t Onkrooid. Daarnaast ben ik fervent supporter van KVC Westerlo en hou ik mij graag bezig binnen de jongerenafdeling van onze partij.

Personalia
 • 16.01.1999
 • Heirbaan 30 2370 Arendonk
 • maud.vosters@arendonk.be
 • 0489/94.01.32
 • dochter van Bart Vosters en Inge Van Deuren, zus van Mats Vosters
Image
FLORE
BLOCKX
Meer info
Flore Blockx
Lid Jong 2370

Ik ben 25 jaar en werk als audiologe bij Hoorcentrum Aerts. In mijn vrije tijd kan je me vinden in de muziekschool, op een terrasje of op een evenement van de chiro!

Personalia
 • 27.08.1997
 • Akkerstraat 65 2370 Arendonk
 • floreblockx@hotmail.com
 • 0473/33.69.72
 • vriendin van Pieter Duyts, dochter van Rob Blockx en Marleen Huybrechts, zus van Wouter, Kaatje en Klaas.
Image
STIJN
BOUWEN
Meer info
Stijn Bouwen
Voorzitter Jong 2370

“Ik ben Stijn Bouwen. In mijn dagelijkse leven werk ik (en proef ik) voor AB InBev, daarnaast ben ik een voormalig lid van de scouts. In mijn vrije tijd kan je me terugvinden op de voetbal of in een café debatterend met mijn vrienden met een pintje.”

Personalia
 • 30.09.1997
 • Wampenberg 71 2370 Arendonk
 • Bouwen.stijn@gmail.com
 • Zoon van Luc Bouwen en Magda Volcke
Image
KLAAS
BLOCKX
Meer info
Klaas Blockx
Lid Jong 2370

Ik ben Klaas Blockx en 21 jaar. Door de week ben ik meestal te vinden in Brussel waar ik bio-ingenieur studeer aan de VUB. In het weekend ben ik leider bij de Jongenschiro. Verder volg ik graag de koers en de voetbal en in het weekend ben ik ook wel te vinden aan de toog van het Onkrooid voor een fris pintje.

Personalia
 • 16.08.2001
 • Wampenberg 15 2370 Arendonk
 • klaas.blockx@vub.be
 • 0492/79.71.51
 • Zoon van Rob Blockx en Marleen Huybrechts
Image
MAARTEN
LEFELON
Meer info
Maarten Lefelon
Lid Jong 2370

Ik ben een tweeëntwintigjarige master student rechten aan de de Universiteit Antwerpen. Als je mij niet achter mijn studieboeken kan vinden zal je me waarschijnlijk zien bij een van mijn engagementen als hoofdleider van Jongenschiro Sint Hubertus of bij de werkgroep van Arendonk Zingt & Swingt.

Op een feestje groot of klein kan je mij ook achter de draaitafel vinden waar ik met het DJ-duo Equal Pounds de Arendonkse jeugd aan het dansen probeer te krijgen.

Personalia
 • 14.02.2001
 • maarten@lefelon.be
Robbe Nys
ROBBE
NYS
Meer info
Robbe Nys
Lid Jong 2370
Politieraad

Ik ben Robbe Nys en 21 jaar. Ben afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs. Nu zit ik op kot in Antwerpen en studeer ik toegepaste psychologie. Ik ben in mijn vrije tijd graag bezig met muziek spelen. Ook ben ik al 4 jaar trotse leider van Jongens Chiro Arendonk. Zoals vele jonge mensen in Arendonk ben ik in het weekend vaak te vinden in ’t Onkrooid.

Personalia
 • 04.05.2001
 • Kerkstraat 22 2370 Arendonk
 • nysrobbe02@gmail.com
 • 0468/24.68.81
Image
RENO
SMETS
Meer info
Reno Smets
Lid Jong 2370

Dag! Ik ben Reno, een 21-jarige economiestudent die op kot zit in Antwerpen.

In het weekend kunnen jullie mij vinden op de Jongenschiro of in het Onkruid. Ook als jobstudent kunnen jullie mij tegenkomen, ik bak namelijk regelmatig pizza's op verschillende feestjes met Bar On Fire.

Daarnaast heb ik nog een aantal andere hobby's die mijn vrije tijd vullen. Zo luister ik veel naar muziek en verzamel ik ook vinylplaten, ga ik joggen, kook ik graag en interesseer ik me in voetbal, hockey en wielrennen.

Personalia
 • 17.04.2001
 • Heikant 42 2370 Arendonk
 • reno.smets@gmail.com

Contact

Voorzitter

Luc van Steenbergen

 • 0472/72.64.18
 • iedereen2370@gmail.com
 • Middelvelden 20 - 2370 Arendonk

Voorzitter Jongeren

Stijn Bouwen


 • Bouwen.stijn@gmail.com
 • Wampenberg 71 - 2370 Arendonk

Voorzitster senioren

Maria Goossens

 • 0474/80.98.71
 • mariagoossens@skynet.be
 • Wampenberg 101 - 2370 Arendonk

© - iedereen 2370